Neurons that fire together wire together

Mobility-Services va prezinta noua tehnologie SMART (Sensory Motor Activity Reaction Training = antrenament pentru activitatea de reacție senzorială și motorie) se bazează pe cele mai recente studii în cercetarea creierului și în domeniul educaţiei fizice şi sportului, și combină aceste informaţii cu tehnologia interactivă multisenzorială de ultimă oră pentru a crea o nouă generație de soluții de tip creier-corp pentru îmbunătăţirea fitness-ului, a educaţiei, a abilităților cognitive, senzoriale și motorii. Acest lucru are o bună aplicabilitate în școli și în sportul de performanță, începând de la copii mici şi până la vârstnici, precum şi pentru alte categorii. Aici este prezentată cercetarea ştiinţifică din spatele SMART, și corespondența cu procesarea senzorială.

În loc de a simula jocul, sistemele SMART implică participanţii într-o experiență reală, multisenzorială, kinestezică, ce include mișcare atletică dinamică, integrată, realizată pe mai multe planuri, cu contact tactil şi rezistenţă, folosind echipamente sportive, ori specifice locurilor de joacă sau echipamente PE (Physical Education? = educaţie fizică). Rezultatul este o combinație foarte reuşită între fitness pentru sistemul cardiovascular, fitness pentru creier, fitness funcţional, antrenament specific sporturilor și învățare bazată pe acțiune, toate într-un singur sistem, pentru orice vârstă, încurajând abilitățile sociale și interacţiunea, precum şi munca în echipă. S-a constatat faptul că sistemele SMART sunt atât de captivante/motivante, încât utilizarea lor în cadrul grupurilor creează în mod automat incluziune, încurajare/sprijin şi muncă în echipă, indiferent de nivelul de aptitudini demonstrat de fiecare individ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y1

Lasă un răspuns

en.Life news
Scroll to Top