Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC)

Ce este SNBCC?

Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC) este un plan ambițios care are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România prin implementarea unui plan comprehensiv de reformă în domeniul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, operaționalizând astfel Strategia Națională de Sănătate 2023-2030. Aflată în curs de elaborare, SNBCC se bazează pe colaborarea între diferiți actori ai sistemului de sănătate și pe implicarea activă a comunității.

Care este impactul prognozat al SNBCC?

Impactul SNBCC va fi un mediu mai sănătos și mai sigur pentru toți, cu o reducere semnificativă a numărului de cazuri de boli cardiovasculare și cerebrovasculare și tratamentul mai bun al acestora, astfel, îmbunătățirea calității vieții pentru pacienți și familiile lor. Prin intermediul acestui proces, ne propunem să facem o schimbare reală și durabilă în lupta împotriva acestor boli.

Cum va decurge procesul de consultare?

Prin pagina web cardio-cerebro.ro, Ministerul Sănătății a demarat un proces amplu de analiză și consultare privind intervențiile necesare la nivelul sistemului de sănătate din România pentru atingerea ambițiilor SNBCC. Într-o primă etapă, propuneri generale din partea actorilor din sistemul de sănătate vor fi colectate în format electronic. Ulterior, echipa de elaborare va analiza aceste propuneri și va deschide consultări pe textul SNBCC.

De ce este importantă implicarea dumneavoastră?

Este esențial să trimiteți propunerile dumneavoastră, deoarece acestea ne ajută să înțelegem mai bine nevoile și preocupările tuturor actorilor din sistemul de sănătate, ceea ce va conduce la o abordare mai relevantă și mai eficientă a strategiei.

Calendarul procesului de consultare

Inițiatori, parteneri, experți

As some of you might have heard, several actors in the healthcare system embarked into an exercise of compiling a National Strategy for Combating Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases (SNBCC). Initiated under the auspices of the Ministry of Health, the Romanian Academy, the Presidential Administration and the Romanian Parliament, such strategy will be developed by experts from the professional societies of cardiology, neurology, neurosurgery, physical medicine and medical rehabilitation, in collaboration with international societies (World Stroke Organization, World Federation for Neurorehabilitation, European Academy of Neurology, European Stroke Organization, European Federation of Neurorehabilitation, European Society of Cardiology, European Heart Network, CardioVascSuisse). The integration of contributions will be carried out by Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu and Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureșanu, members of the Romanian Academy.

Through a newly established web page cardio-cerebro.ro, the Ministry of Health has started an extensive process of analysis and consultation regarding the necessary interventions at the level of the Romanian health system to put together a well-documented and feasible SNBCC. In a first stage, general proposals from actors in the health system will be collected in electronic format no later than April 15th. Subsequently, the drafting team will review these proposals and open consultations on the SNBCC text.

Therefore, if you have general suggestions, input or recommendations related to the content and structure of SNBCC or any specific community issues/needs that shall be considered when developing the SNBCC, please direct them to me, in a Word document, no later than April 12th, 15:00.

SOURCE >>

Lasă un răspuns

en.Life news
Scroll to Top