Legea persoanelor cu dizabilități îmbunătățită

Potrivit Legii nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, incepand cu data de 13.07.2015 se modifica conditiile de acordare a scutirii de rovinieta, iar in conformitate cu Actul aditional la Conventia incheiata intre Ministerul Transporturilor, CNADNR S.A. si DGASPC Arad se modifica continutul documentatiei necesare in vederea eliberarii rovinietelor.

Mentionam ca exista 3 (trei) situatii distincte in ce priveste solicitarea rovinietei gratuite:

1. Proprietarul / coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap: in acest caz pentru
obtinerea rovinietei sunt necesare:
– cererea tip Anexa 1,
– copia CI/ BI al persoanei cu handicap,
– copia certificatului de incadrare in grad de handicap
– copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului.
Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad, camera 21, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare

2. Proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap, ca insotitor al acesteia pe durata deplasarii: : in acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:
– cererea tip Anexa 2,
– copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap,
– copia certificatului de incadrare in grad de handicap
– copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului.
– Ancheta sociala asupra proprietarului autoturismului, din care sa reiasa daca proprietarul autoturismului asigura transportul persoanei cu handicap
Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. . Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad, camera 21, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare

3. Proprietarul autoturismului este totodata asistentul personal al persoanei cu handicap grav : in acest caz pentru obtinerea rovinietei sunt necesare:
– cererea tip Anexa 3,
– copia CI/ BI al proprietarului autoturismului si al persoanei cu handicap,
– copia certificatului de incadrare in grad de handicap
– copia cartii de identitate sau a talonului autoturimului.
– Adeverinta emisa de primaria angajatoare, din care sa reiasa calitatea de asistent personal a proprietarului autoturismului
Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentatia poate fi depusa fie prin intermediul primariei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad, camera 21, cel tarziu pana la data de 19 a lunii pentru rovinietele ce se emit din luna urmatoare.

Sursa: www.dgaspc-arad.ro

Lasă un răspuns

en.Life news
Scroll to Top