POCU: Finanțare de 30 de milioane de euro pentru formarea personalului din sectorul medical

Proiectele, care vizează formarea personalului din sectorul medical, pot beneficia de finanțare europeană de până la 5 milioane de euro, acordată prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Suma totală alocată pentru 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv zona București-Ilfov, este de 30 de milioane de euro, din care 25 de milioane de euro reprezintă fonduri europene. Finanțarea constă în acordarea de granturi nerambursabile.

În cadrul acestei cereri de propuneri, socilitanții eligibili sunt:Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (universităţi, ONG-uri, etc). Valoarea unui proiect este de cel mult 5 milioane de euro, iar cofinanțarea variază de la 0-5 %, în funcție de tipul beneficiarilor (spitale, ONG-uri, societăți comerciale, etc).

Prin această finanțare se dorește îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical prin elaborarea unul proiect cu acoperire la nivelul național.

Se va acorda prioritate formării cadrelor medicale implicate în furnizarea de servicii de prevenire și diagnosticare precoce, cei implicați în tratamentul patologiilor prioritare cu care se confruntă persoanele sărace, responsabile pentru majoritatea cazurilor de morbiditate și mortalitate la adulți (ex., cancer, tuberculoză, boli cardiovasculare, diabet etc.), precum și personalul din cadrul serviciilor de urgență.

Totodată, sunt eligibile proiecte prin care se propun soluţii TIC, schimb de bune practici şi abordări inovative. Astfel de intervenţii trebuie corelate cu investiţiile vizând capacitatea administrativă, competitivitatea (E-sănătatea, telemedicină, cercetare) şi/sau investiţiile în infrastructura fizică.

Proiectele se pot depune în cadrul Axei 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei din POCU 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.iv creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.

Ghidul, aflat în consultare publică până la data de 26 noiembrie 2015, este disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

Dă clic pentru a accesa Ghid.AP4.pdf

en.Life news
Scroll to Top